سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آن را که نانخور کم است یکى از دو توانگرى‏اش فراهم است . [نهج البلاغه]